Aanbouw aan woonhuis

Deze aanbouw is als volgt opgebouwd:

  • Strokenfundering op zand
  • Broodjes liggervloer met tempex isolatie elementen rc- waarde 3,0.
  • Spouwmuren met 10 cm tempex isolatie rc waarde 3,0.
  • Platdak constructie met een warmdak constructie, {dit houd in dat de isolatie aan de bovenkant van de beplating ligt hierdoor heb je geen kans op condensatie in je constructie}.
  • Als dakbedekking is hier een epdm folie toegepast dit heeft een langere levensduur dan dakleer.{ levensduur dakleer circa 10 jaar, levensduur epdm folie circa 20 jaar}.
  • De dakrand betimmering is afgewerkt met rockpanel lines dit is een onderhoudsarm product dat wordt gelijmd aan de constructie.